Agoda

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2559

โปรแกรมการเดินทาง
 


สิ่งที่ท่าน ควรเตรียมไปด้วย

-หมวก(บางวันน้ำค้างแรงหรือฝนอาจตก)
-ผ้าเช็ดหน้า(จะได้ไม่ต้องปาดเหงื่อด้วยมือปล่า)
-น้ำดื่ม ส่วนอาหาร มีขายหน้าวัด
-ปากกาเขียนผ้าแดง(มีขายที่วัดหรือตามจุด )สำหรับผู้ที่จะไปถึงผ้าแดง
-ธูป 1 มัดเล็กใช้ร่วมกันได้ 3 ท่าน + เทียน (10 เล่ม/ท่าน)+ดอกดาวเรือง+พลอย
หรือไม่อยากถือมาก ไปซื้อเป็นชุดตามจุดที่จะขึ้นเขา หรือแต่ละจุดหรือ ที่เราลงรถตรงจุดนั้นๆ

เครื่องสักการะบูชาที่ต้องใช้

1. ธูป 1 มัดเล็ก
2. เทียน 1 ห่อ
3. ทอง 1 ห่อใหญ่
4. ดอกไม้ 1 ถุง
5. พลอย ตามวันเกิด
6. ผ้าสามสี
(ไปซื้อที่วัดได้เลยครับ ราคาไม่แพง)หรือถ้าไม่อยากถือแต่ละจุดก็มีขายเป็นชุดอยู่ครับ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการจองรถ